Recht op inzage

U kunt aan Siblu vragen of zij informatie over u heeft en vragen om deze in zijn geheel aan u te communiceren.

Recht op correctie

U kunt vragen om correctie van foutieve informatie die op u betrekking heeft. Dit recht op correctie kan het recht op toegang aanvullen.

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken, mits legitiem, tegen opname van uw gegevens in onze database.

Buiten commerciële doeleinden, waarvoor u zonder opgaaf van reden bezwaar kan maken tegen opname in onze database, behoudt Siblu zich het recht voor uw bezwaar niet te honoreren als:

 • Er een legitiem doel is om uw gegevens te bewaren of als deze nodig zijn om de rechtsgang doorgang te laten vinden
 • U toestemming gegeven heeft uw gegevens te bewaren. U dient dan deze toestemming in te trekken, geen bezwaar te maken.
 • U contractueel verbonden bent aan Siblu
 • Er een wettelijke verplichting bestaat uw gegevens te bewaren

U kunt bezwaar maken tegen verspreiding, delen en bewaren van uw gegevens.

Recht op opvragen van uw persoonlijke gegevens

U kunt uw persoonlijke gegevens bij Siblu opvragen in digitaal leesbaar en bewerkbaar formaat. Zodoende bent u in staat de gegevens zelf op te slaan, door te sturen of voor andere doeleinden te gebruiken.

Het recht op verwijdering van gegevens

In de volgende gevallen kunt u Siblu vragen uw gegevens te verwijderen:

 • Uw gegevens zijn gebruikt voor acquisitie
 • De gegevens zijn niet of niet meer nodig voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk opgenomen zijn. Met andere woorden, als u niet meer van de diensten van Siblu gebruik wenst te maken kunt vragen om verwijdering van uw gegevens die met deze dienstverlening te maken hebben.
 • U trekt uw toestemming voor gebruik van uw gegevens in
 • Uw gegevens zijn in verkeerde handen gevallen en worden voor oneigenlijke doeleinden gebruikt
 • U was minderjarig toen uw gegevens via onze website vertrekt zijn
 • Uw gegevens dienen op wettelijke basis verwijderd te worden
 • U heeft om verwijdering van uw gegevens gevraagd en Siblu heeft geen legitiem motief om niet aan uw verzoek tegemoet te komen

Uw aanvraag om verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan echter door Siblu geweigerd worden als:

 • Er een wettelijke verplichting bestaat. Facturen moeten bijvoorbeeld 10 jaar bewaard blijven.
 • In geval van een gerechtelijke procedure

Beperking van uw gegevens

Het recht op beperking van uw gegevens vult uw andere rechten aan (correctie, bezwaar, verwijdering). Als u de juistheid van de door Siblu gebruikte gegevens betwist of bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens, heeft Siblu maximaal 30 dagen om uw verzoek in behandeling te nemen. Gedurende deze tijd kunt u aan Siblu vragen het gebruik van uw gegevens te ‘’bevriezen’’.

Zolang het gebruik van uw gegevens ‘’bevroren’’ is, mogen deze slechts gebruikt worden als:

 • U toestemming gegeven heeft
 • Bij gerechtelijke procedures
 • Ter bescherming van de rechten van een andere fysieke- of rechtspersoon
 • Voor een zwaarwegend algemeen belang van de EU of een van de lidstaten

Omgekeerd kunt u zelf uw gegevens laten ‘’bevriezen’’ als Siblu zelf deze zou willen verwijderen. U kunt zodoende uw gegevens laten bewaren voor als u daar later een beroep op zou willen doen.

Dit recht is slechts van toepassing als uw gegevens automatisch verwerkt worden en op basis van uw eerdere toestemming of aan de hand van een met u afgesloten contract.

Beroep doen op uw recht

U kunt een beroep doen op uw recht door een email te sturen aan dpo@siblu.nl of per brief aan het hoofdkantoor van Siblu France gevestigd: EUROPARC – 10, avenue Léonard de Vinci, 33600 Pessac, FRANCE, vergezeld van een kopie identiteitsbewijs.

U kunt tevens een klacht indienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te: 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07. Tel: +33 (1) 53 73 22 22

Verdere informatie

Voor verdere informatie en meer details omtrent uw rechten kunt u kijken op: www.cnil.fr

Tevens kunt contact opnemen met Data Protection Compliance Officer van Siblu op het adres dpo@siblu.nl

Wil je niks missen?

Ontvang onze aanbiedingen

Laat je inspireren

Laat je inspireren! Ontvang nieuwtjes, reistips en aanbiedingen van Siblu en wees als eerste op de hoogte!